DASAL 070

PAGSISISI
Part 2 of 2

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Lahat)

 

Panginoon kong Jesucristo,
Diyos na totoo at tao namang totoo,
gumawa at sumakop sa akin.

Pinagsisisihan kong masakit na masakit
sa tanang loob ko
ang dilang pagkakasala ko sa Iyo.

Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko, at Ama ko
na iniibig ko nang lalo at higit sa lahat.

Nagtitika akong matibay na matibay
na hindi na muling magkakasala sa Iyo at
nagtitika naman akong magkukumpisal
ng dilang kasalanan ko.

Umaasa akong patatawarin Mo rin ako
alang-alang sa Iyong mahal na pasyon at
pagkamatay sa krus dahilan sa akin.

Amen.

 

(Recited by Crescencia Dalangin)

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal071.htm

http://aristean.org/dasal071.htm

First uploaded:
Last updated:

2012-12-28
2012-12-287


Revision: 0

Copyright 2012 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.