DASAL 058

ANG KAPAYAPAAN NG DIYOS
ANG MAGHARI SA INYONG MGA PUSO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.

Ama: Suma-Ama kayo buhat sa Akin mula sa Ama. Madama nawa ng inyong mga puso ang init at ningas ng apoy ng Espiritu Santo. Madama nawa ng inyong mga kaluluwa ang biyayang kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon.

Mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal058.htm

http://aristean.org/dasal058.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2011-04-07


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.