DASAL 054

IPAGUNITA MO SA AKIN LAGI
ANG AKING KASASAPITAN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ipagunita Mo sa akin lagi ang aking kasasapitan sa aking mga pagkakasala upang hindi na muling magkasala sa Iyo.

Ipakita Mo sa akin ang kaluwalhatin ng mga Langit.

Gawin Mo akong karapat-dapat ngayon at magpakailanman.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal054.htm

http://aristean.org/dasal054.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.