DASAL 051

MANGYARING DINGGIN MO ANG AMING PANALANGIN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Mangyaring dinggin Mo ang aming panalangin.

Mangyaring tanggapin Mo ang aming handog. At ang handog na ito ay ang aming puso, ang aming buhay, at ang aming kaluluwa.

Paningoon, alang-alang sa ikapagbabalik-loob, una ng aking sarili at ng aking kapwa-tao, patawad kami sa aming mga sala.

Patawarin Mo sila sa kanilang mga pagkakasala.

Ibigay Mo sa akin ang iyong bendisyon.

Pagpalain Mo sila at bendisyunan.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal051.htm

http://aristean.org/dasal051.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2011-04-07


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.