DASAL 049

MANGYARING AKO AY PAGING MAPALARIN MO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Mananalangin tayo. Susunod tayo.

 

Panginoon, mangyaring ako ay paging mapalarin Mo na maging karapat-dapat na maging kaisa ng Iyong puso dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal049.htm

http://aristean.org/dasal049.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-06
2011-04-06


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.