DASAL 047

INIIBIG KO ANG DIYOS NANG HIGIT SA LAHAT©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Sumunod tayo)

 

Iniibig ko ang Diyos nang higit sa lahat.  Sa Kanya’y inihahandog ko ang aking puso at kaluluwa at sa Kanya’y hinihingi ko ang isang lubos na pagpapakatatag sa aking sarili.

Iniibig ko ang Diyos nang higit sa lahat kayat sa Kanya ay inihahandog ko ang aking puso at kaluluwa.  At hinihingi ko sa Kanya ang kapanatagan ko, ang katatagan, at ang buong katibayan. 

Iniibig ko ang Diyos nang higit sa lahat kayat sa Kanya’y inihahandog ko ang aking puso at kaluluwa at sa Kanya’y hinihingi ko ang ipananagumpay ng aking pagbabalik-loob.

Kaya ipagkaloob mo sa akin, O Diyos, ang lubos na tatag ng isipan, ng puso, at kaluluwa.

Tulutan Mo na matunton ko ang landas tungo sa lubos na pagbabagong-buhay.

Huwag Mo akong iiwanan. 

Lagi Mo akong subaybayan.

Hawakan Mo ang aking mga kamay upang ako ay hindi mapahiwalay sa Iyo ngayon at magpakilanman.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal047.htm

http://aristean.org/dasal047.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-07
2011-04-07


Revision: 0

Copyright © 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.