DASAL 045

PAKATATAGIN MO AKO. PAKATIBAYIN MO AKO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Manalangin tayo.)

 

Panginoon, Panginoon, pakatatagin Mo ako.

Panginoon, Panginoon, pakatibayin Mo ako.

Lubusin Mo po ang aming mga puso sa pananampalataya upang kami ay hindi makalimot sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal045.htm

http://aristean.org/dasal045.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-16
2012-11-16


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.