DASAL 040

SA PAMAMAGITAN NG IYONG KAARAWAN,
IBIGAY MO NA SA AMIN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ama: Lumuhod kayo.

 

Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, sa pamamagitan ng Iyong kaarawan, ibigay Mo na sa amin ang lubos na pag-asa sa Diyos. Mula ngayon, kami ay magbabagong-buhay na. Kami ay magmamahalan. Kami ay mag-iibigan. Isasadiwa namin, isasapuso, isasakaluluwa, at isasabuong buhay namin. Siya nawa.

Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tinatanggap namin ang Iyong bendisyon nang buong puso at pagmamahal. Salamat po, Amang mahal. Salamat po nang walang hanggan sa Iyong pagbibigay ng bendisyon ngayon at magpakilanman.

 

Ama: Bendisyunan kayong lahat ng Panginoon sa pagkakaluhod sa araw na ito. Tandaan ninyo, 1996 May 23 ang Aking Pasko. Kamtin ninyong lahat ang kasaganaan ng Aking bendisyon.

Mga tao: Salamat po sa pagiging dapat.

Ama: Okay. Aalis na Ako ngayon. Magpapakabait sana kayo.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal040.htm

http://aristean.org/dasal040.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-06
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.