DASAL 038

LOOBIN MO KAMI NA MAGKAMIT
NG BIYAYANG KAPAYAPAAN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Diyos ko, loobin Mo kami na magkamit ng biyayang kapayapaan ng aming kaluluwa ay pakailigtas Mo sa apoy ng Impiyerno.

Huwag Mong tulutan na aming madama nang lubusan ang lubhang kaguluhan at kahira-hirapang buhay dito sa balat ng lupa.

Kupkupin Mo kami ng mapagpala Mong bisig na nagpakasakit at nagpakahirap ng dahil sa aking kahinaan (?).

Siya nawa.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal038.htm

http://aristean.org/dasal038.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-15
2011-04-15


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.