DASAL 037

TANGGAPIN MO AKO. PAGINDAPATIN MO AKO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng Diyos Ama, sa kagalakan ng Diyos Anak, at Espiritu Santo, sa lupa at sa Langit. Siya nawa.

 

(Sige, kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

 

Panginoon, tanggapin Mo ako.

Panginoon, pagindapatin Mo ako.

Panginoon, lubusin Mo ako.

Panginooon, pakatibayin Mo ako.

Panginoon, gawin Mo akong karapat-dapat.

Panginoon, gawin Mo akong alipin.

Panginoon, gawin Mo akong tagasunod.

Ipagkaloob Mo sa amin ang mga biyaya na lubhang kailangan ng aming kaluluwa at lupang-katawan ngayon at magpakailanman.

Amen.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal037.htm

http://aristean.org/dasal037.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2012-11-14


Revision: 2

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.