DASAL 036

NARITO AKO AT TIKLOP-TUHOD NA NAGSUSUMAMO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

 

Panginoon, narito ako at tiklop-tuhod na nagsusumamo na huwag Mo akong pabayaan. Subaybayan Mo ako sa lahat ng oras at sandali sapagkat hindi ko nais na muli pang magkasala sa Iyo.

Biyayaan Mo ako ng Iyong mahal na grasya upang ako ay manatiling karapat-dapat sa Iyo buhat dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

Siya nawa.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal036.htm

http://aristean.org/dasal036.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2011-01-23


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.