DASAL 035

IPAGKALOOB MO SA AMIN
ANG PAGKAKAISA-ISA

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, ipagkaloob Mo sa amin ang pagkakaisa-isa ng puso at damdamin.

Panginoon, pagbuklud-buklurin Mo kami. Huwag tulutan na magkahiwa-hiwalay.

Bigyan Mo ang aming puso ng lakas at pagsisisi sa aming mga sala na aming nagawa buhat noon magpahanggang sa mga oras na ito.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal035.htm

http://aristean.org/dasal035.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-04-15
2011-04-15


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.