DASAL 033

IPAGKALOOB MO PO SA AMIN
ANG WALANG HANGGANG PATAWAD

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, ipagkaloob Mo po sa amin ang walang hanggang patawad sa aming mabibigat o magagaan mang pagkakasala.

Panginoon, buhat ngayon, ipinagsusumamo ko sa Iyo na huwag Mo akong hiwalayan.

Tanganan Mo ang aking puso upang huwag na muling magkasala sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Amen.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal033.htm

http://aristean.org/dasal033.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2011-01-23


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.