DASAL 032

LUBUSIN MO AKO. IPAKATAIMTIM MO AKO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, lubusin Mo ako.

Panginoon, ipakataimtim Mo ako.

Panginoon, pakalinawin Mo ako.

Gawin Mo akong karapat-dapat dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng iyong mga langit.

Amen.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal032.htm

http://aristean.org/dasal032.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.