DASAL 031

HINDI AKO KARAPAT-DAPAT
MAGPATULOY SA IYO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

Sumunod kayo, ha?

 

Hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa Iyo datapwat sa isang wika Mo lamang, sukat makagaling ng aking kaluluwa.

 

Alright. Tatlo.

 

Hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa Iyo datapwat sa isang wika Mo lamang, sukat makagaling ng kaluluwa ko.

Hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa Iyo datapwat sa isang wika Mo lamang, sukat makagaling ng kaluluwa ko.

 

Alright. Magkukumpisal tayo.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal031.htm

http://aristean.org/dasal031.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2011-01-23


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.