DASAL 030

NARITO ANG AMING PUSO SA IYO
AY AMING INIHAHANDOG

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

(Kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

Panginoon, narito ang aming puso, sa Iyo ay aming inihahandog ng buong kataimtiman.

Gabayan Mo kami upang kami ay hindi maligaw sa landas na dapat tahakin ng bawat isa sa amin dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga Langit.

Siya nawa.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal030.htm

http://aristean.org/dasal030.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-23
2011-01-23


Revision: 0

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.