DASAL 029

LIWANAGIN MO PO ANG AMING KAISIPAN.
ITURO MO SA AMIN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, liwanagin Mo po ang aming isipan.

Panginoon, ituro Mo sa amin ang matuwid na landas.

Panginoon, akayin Mo ako sa lubos na wastong daan upang kami ay hindi maligaw ngayon at magpakailanman.

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal029.htm

http://aristean.org/dasal029.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-09
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.