DASAL 025

HUWAG MO AKONG IIWAN.
DILIGIN MO PO NG LUHA

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

 

Panginoon, Panginoon, huwag Mo akong iiwan.

Panginoon, diligin Mo po ng luha ang aking mga pagkakasala upang Iyong mapatunayan at makilala ang lubos kong pagsisisi.

Panginoon, tulungan Mo ako. Pakahugasan Mo ang buo kong pagkatao at kaluluwa upang maging karapat-dapat sa Iyo dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng mga langit.

Panginoon, bigkisin (?) Mo ako sa Iyo.

Panginoon, huwag Mo akong ihihiwalay. Itago Mo ako sa Iyong puso na tigib ng pagdurusa dahil sa aking pagkakasala. Huwag Mo akong pabayaan.

Sapagkat ako'y mahina, kayat ako'y pakalakasin Mo. Sapagkat ako'y marupok, kayat ako'y pakatibayin Mo. Sapagkat ako'y duwag, kayat ako'y pakatapangin Mo.

Huwag Mo akong ihihiwalay sa Iyo. Subaybayan Mo ako ng Iyong mga mata na puno ng awa. Akayin Mo ako ng bisig Mo na nagpakahirap at nagpakasakit dahil sa akin.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal025.htm

http://aristean.org/dasal025.htm

First uploaded:
Last updated:

2011-01-18
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2011 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.