DASAL 022

LINISIN MO ANG AMING PUSO.
LINISIN MO ANG AMING MGA KALOOBAN.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, linisin Mo ang aming puso.

Linisin Mo ang aming mga kalooban.

Pakatibayin Mo kami.

Pagindapatin Mo kami dito sa lupa hanggang sa kaluwalhatian ng mga langit.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal022.htm

http://aristean.org/dasal022.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-11-14
2012-11-14


Revision: 1

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.