DASAL 021

TANGGAPIN MO AKO. PAGINDAPATIN MO AKO.

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Kanang kamay sa kaliwang dibdib.)

 

Panginoon, Panginoon, tanggapin Mo ako.

Pagindapatin Mo ako.

Lubusin Mo ako.

Pakalinisin Mo ako.

Lubusan Mong baguhin ang buo kong pagkatao upang ako ay makalakad sa lupang ibabaw na walang sala.

Mangyaring pawiin Mo na sa pamamagitan ng aking mga luha at lubusang pagsisisi ng aking mga sala upang Ikaw at ako ay lubusang magkasama sa kaluwalhatian ng mga langit.

Amen.

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na Anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santo.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal021.htm

http://aristean.org/dasal021.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-11-14
2010-11-14


Revision: 0

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.