DASAL 019

TANGGAPIN MO ANG AMING PUSO NA
LUBOS NAMING IPINAGKAKALOOB SA IYO

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Luhod tayo.)

 

Panginoon, tanggapin Mo ang aming puso na lubos naming ipinagkakaloob sa Iyo dito sa lupa hanggang kaluwalhatian ng mga langit.

Panginoon, tanggapin Mo ako nang buong kalinisan.

Tanggapin Mo ako at pagindapatin ngayon at magpakailanman.

Siya nawa.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal019.htm

http://aristean.org/dasal019.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-11-14
2010-11-17


Revision: 1

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.