DASAL 017

MANGYARING AKO’Y PAKATIBAYIN MO. 
MANGYARING AKO AY TULUYAN MONG KUPKUPIN©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, Panginoon, mangyaring ako’y pakatibayin Mo.  Mangyaring ako ay tuluyan Mong kupkupin, ilayo sa pagkakasala, sa kapahamakan.

Tunay na tunay po, Panginoon, na ang aking puso ay balot ng karupukan, datapwat sa pamamagitan Mo, ako’y nananalig na maglalaho ang aking lubos na karupukan.

Halinhan Mo, Panginoon, ng tibay ang aking pananampalataya upang sa gayon, Ikaw at ako ay magkasama dito sa lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal017.htm

http://aristean.org/dasal017.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-10-20
2012-11-14


Revision: 3

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.