DASAL 016

NARIRITO KAMI SA IYONG PAANAN AT
HUMIHINGI NG KAPATAWARAN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, Panginoon, naririto kami sa Iyong paanan at humihingi ng kapatawaran ng aming kaluluwa.

Panginoon, lubusin Mo ako, pakatibayin at bigyan ng tatag ng kalooban.

Panginoon, tinatanggap Kita ng buo kong puso. Tanggapin Mo rin ako. Gawin Mo akong kaisa dito sa balat ng lupa hanggang doon sa kaluwalhatian ng Iyong mga langit.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name:
Website Address:

C:\...\website\dasal016.htm

http://aristean.org/dasal016.htm

First uploaded:
Last updated:

2010-10-20
2012-11-14


Revision: 2

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.