DASAL 015

TULUTAN MO NA AKO AY MAGING MALINIS.  
HUWAG MONG PABAYAAN

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Sa ngalan ng mahal na Ama, ng mahal na anak, sa tunay na pagkakatawang-tao, sa tunay na pagka-Diyos, at Espiritu Santu. Amen.

 

Panginoon, tulutan Mo na ako ay maging malinis.  Huwag Mong pabayaan na ako ay masagiran ng karumhan ng pagkakasala dito sa lupang ibabaw.

Panginoon, ipagkaloob Mo po sa akin nang lubusan ang kapatawaran sa aking maliliit at malalaki mang pagkakasalang nagawa sa aking buong buhay.

Panginoon, ang mga pagkakasala kong ito ay lubos na lubos kong pinagsisisihan at tulungan Mo ako na huwag ng mangyari pang muli sa aking sarili ang mga bagay na ipagkakasala ng aking kaluluwa.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\dasal\dasal015.htm

http://aristean.org/dasal015.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-07
2013-08-15


Revision: 4

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.