DASAL 008

SA IYO AY TIKLOP-TUHOD NAMING HINIHINGI
NA SA PAMAMAGITAN MO©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

(Luhod.)

 

Panginoon, sa Iyo’y tiklop-tuhod naming hinihingi na sa pamamagitan Mo ay mangyaring mapawi ang kaguluhan sa buong daigdig.

Pagkaisa-isahin Mo ang lahat ng Iyong mga nilalang at hinihingi rin namin sa Iyo na mangyaring ipagkaloob Mo ang Iyong lubusang patnubay upang sa gayon mapawi ang digmaan.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal008.htm

http://aristean.org/dasal008.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 5

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.