DASAL 007

IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG IBAYONG 
KALINISAN NG PUSO©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, ipagkaloob Mo sa amin ang ibayong kalinisan ng puso, ang ibayong tibay sa pagtitiis sa mga bagay na mangyayaring dumating sa aming buhay ngayon at sa darating pang mga araw.

Panginoon, sa Iyo ay inihahandog ko ng buong katapatan ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao at ang aming kaluluwa.

Panginoon, tanggapin Mo ako sa Iyong sinapupunan sapagkat ako’y nagnanais na makapiling ka nang habang panahon.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal007.htm

http://aristean.org/dasal007.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 4

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.