DASAL 006

KAHILINGAN O PETITION

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Ilagay natin sa kaliwang dibdib ang kanang kamay at humingi ng buong kataimtiman sa Diyos ng awa sa inyong mga pagkakasala.  Tahimik tayo.

(for 30 seconds)

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal006.htm

http://aristean.org/dasal006.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-14


Revision: 4

Copyright 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.