DASAL 005

PAGINDAPATIN MO AKO.
PAKATAIMTIMIN MO AKO.©

Sinalin ni ARISTEO CANLAS FERNANDO
Peace Crusader and Echo of the Holy Spirit

 

Panginoon, Panginoon, pagindapatin Mo ako.

Pakataimtimin Mo ako.

Pakalinisin Mo ako. 

Pakatibayin. 

Papag-alabin Mo sa aking puso ang pananampalataya. 

Papagningasin Mo sa akin ang apoy ng Espiritu Santo upang ako’y maging karapat-dapat sa Iyo ngayon at magpakailanman.

Amen.

 

HOME

INDEX

PREVIOUS

NEXT

AUDIO

 

File Name: 
Website Address:

C:\...\website\dasal005.htm

http://aristean.org/dasal005.htm

First uploaded: 
Last updated:

2010-10-06
2013-08-15


Revision: 4

Copyright © 2010 Aristeo Canlas Fernando
All rights reserved.