Bagong Kalendaryo Ipinalalaganap

 

ni REY DE LOS REYES

 

 

Isang pangalan ng Pilipino ang sisikat maging kontrobersiyal man ito o tunay na karapat-dapat ng karangalan dahil sa inobasyon ng kaniyang proposal.  Ang pangalang ito ay Aristeo Fernando.  Siya ay isang malikhaing innobator sa pamamagitan ng kaniyang proposal na baguhin ang unibersal na kalendaryo at gawin itong perpetual na kalendaryo.

Layunin ni Aristeo Fernando na patibayin ang unidad o pagkakaisa ng isanglibutang mundo.  Ito ay kaniyang makakamtan sa kaniyang pakuwari sa pamamagitan ng perpetual na kalendaryo.  Maraming sali-saliwang kuro-kuro ukol sa pagbabago ng kalendaryong ating kasalukuyang ginagamit.  Itong pangkasalukuyang kalendaryo ay galing sa Romanong Katolikong kalendaryo na pinasikat ni Pope Gregory, kaya’t ito ay nabansagang Gregorian Calendar.

Ang kalendaryong ipinopropose ni Aristeo ay isang kalendaryo na magsisimula sa Enero Uno, Lunes at taon-taon ay sa Lunes babagsak ang unang araw ng  Enero.  Kaniya nang napadala sa Canberra ang kaniyang proposal at nagmagandang loob ang ibang miyembro ng parliament at ipinadala ito sa United Nations upang doon rin ay mapag-usapan ito.  Ibig ni Aristeo Fernando na mailaunch itong perpetual na kalendaryo sa taong 2000.

 

 

Corrections:      1.  Ang proposal ay hindi ipinadala ng Australia sa United Nations.

                        2.  Ang paglulunsad ng kalendaryo ay sa taong 2001.

 

File:  19950120.htm – Last updated:  2006 February 1

                                  

HomeRevelationsProphecies888 – Number of JesusCrucifixionTeachings in Pilipino

Aristean CalendarAristean Decimal TimeAristean CycleWorld PeacePostingsSite Map